Telegram

Thông báo giao dịch qua telegram

Thông báo có giao dịch mới qua telegram. Nếu bạn làm việc theo nhóm thì tính năng này vô cùng hữu ích nhóm của bạn sẽ tin cậy cùng nhau làm việc, bởi vì họ đều biết được các giao dịch xảy ra lúc nào một cách trực tuyến.

Tạo bot telegram (lấy Token)

Bước 1: Trên Telegram, tìm kiếm Botfather & Chọn Botfather có tích xanh

Bước 2: Nhập lệnh /start và nhấn Enter để bắt đầu tạo bot mới

Bước 3: Nhấn vào lệnh /newbot

Bước 4: Sau đó, nhập tên user name cho bot của bạn và nhấn Enter. Lúc này hệ thống sẽ gửi tin nhắn báo tạo bot Telegram thành công và bạn copy lấy mã token.

Tạo nhóm telegram (lấy ID nhóm)

Thêm RawDataBot vào group bằng cách vào nhóm telegram cần lấy ID => nhấn biểu tượng thêm thành viên => Tìm @RawDataBot và nhấn Thêm. Ngay lập tức bot sẽ gửi thông báo có chứa group ID.

"chat":{
    "id":"xxxxxxx"
}

Tiếp theo, thêm bot bạn vừa tạo vào nhóm telegram của team bạn.

Như vậy bạn đã có telegram bot token và group ID. Cuối cùng, Bạn điền 2 thông số này ở phần cài đặt trên app.

Last updated