Privacy policy

Privacy policy

Chức năng của QHTestPay là đọc những thông báo hoặc SMS (khi người dùng cho phép) liên quan đến thông báo hoặc SMS biến động số dư của ngân hàng theo nội dung tiền tố website bạn cấu hình (được liệt kê trên QHTestPay), để xác nhận thanh toán đơn hàng tự động qua Webhook.

Nội dung các thông báo và SMS hiển thị minh bạch trên ứng dụng QHTestPay. Bạn toàn quyền quản lý nội dung của mình trên ứng dụng và các dữ liệu lưu trữ trên thiết bị của bạn. QHTestPay không thu thập hay lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào của bạn (ví dụ : mật khẩu, OTP..)

QHTestPay là ứng dụng vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các chủ website tích hợp thanh toán online trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi tuân thủ pháp luật về phạm vi hoạt động của QHTestPay trên Google Play.

Bạn tuyệt đối không sử dụng hình ảnh, ứng dụng giả mạo QHTestPay để thực hiện hành vi lừa đảo hay trái với những gì QHTestPay đang cung cấp. Nếu chúng tôi phát hiện bạn có hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ chuyển thông tin về hành vi đó cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Last updated